My Personal Trainer เทรนเธอกลับเจอรัก ‘แนนนี่’ ภัทรนันท์ & ‘กัน’ ปวินท์

แนนนี่’ ภัทรนันท์ หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลลี่เบอร์รี่…