Issue 139 รักแบบ New Normal

‘ใบเฟิร์น’ อัญชสา มงคลสมัย
15 Jul-14 Sep 2020

“มีเรื่องใดในชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บ้าง”

คำตอบอันเป็นสัจธรรมที่ทุกชีวิตต้องเผชิญคือ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย”

แล้ว “จิตใจ” ก็คือด่านแรกที่ต้องรองรับทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ดาหน้าถาโถมเข้ามาในแต่ละช่วงชีวิต จิตใจที่เข้มแข็งต้องผ่านการเคี่ยวกรำหรือเผชิญเรื่องราวที่หนักหนามามากน้อยเพียงใด เพราะชีวิตล้วนต้องมีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปซ้ำแล้วซ้ำอีก

อาจเป็นโอกาสดีในยุค new normal หรือความปกติใหม่ที่เราจะได้พัฒนาตนเอง ฝึกใจให้เข้มแข็งหนักแน่น เรียนรู้การยอมรับและปรับตัว พร้อมกับบอกตนเองว่า “อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงใครหรือสิ่งใด จงเริ่มปรับเปลี่ยนที่ใจของเราเอง”

เมื่อโรคภัยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความรัก การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ชีวิตและความรักอยู่รอดปลอดภัยในยุค New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ‘ใบเฟิร์น’ อัญชสา ก็ต้องปรับตัวปรับใจให้ก้าวผ่านความเหงาในช่วงกักตัวเช่นกัน ฮักขอชวนคุณเรียนรู้เรื่องรักผ่านประสบการณ์ชีวิตของเธอคนนี้

แอบหวังเล็กๆ ว่าเรื่องราวใน Hug magazine จะช่วยเติมกำลังให้หัวใจคุณมีเรี่ยวแรงก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปได้

ปรับใจรับชีวิตปกติใหม่

Hug magazine