Josh Kaffa ร้านกาแฟที่ใส่ใจกับเมล็ดพันธุ์ ไปยังเมนูบรันช์สุดชิค

‘Josh Kaffa’ คือหนึ่งในร้านที่รีโนเวตให้กลายเป็นร้านกาแฟ…