เพราะ ‘รัก’ ต้อง ‘ชัดเจน’

ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายรักข้างเดียว…