งานที่รัก vs หัวหน้าที่ไม่(น่า)รัก

หนูตัดสินใจแล้วค่ะ ต่อให้หนูชอบงานนี้ เป็นงานที่ใฝ่ฝัน…