‘Someone Great’ รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป และการเติบโตของแก๊งเพื่อนสาว

ใครว่าโตเป็นผู้ใหญ่ชีวิตจะง่ายขึ้น กลับเจอเรื่องยากๆ…