ระวัง! อคติในการลงทุนช่วงวิกฤติ.

โควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลก หุ้นผันผวน มีแต่ความไม่แน่นอน…