วิกฤติไวรัส วิกฤติตลาดหุ้น 2020

ธรรมชาติของวิกฤติคือต้องคาดเดาไม่ได้ ประเมินไว้ไม่ถึง…