4 เรื่องจำเป็นของคนอยากมีรัก

การมีความรักสักครั้งนั้นว่ายากแล้ว ยิ่งการจะหารักดีๆ…


4 ข้อ เว้นระยะห่างยังไงให้ใจใกล้กัน

ช่วงนี้เรามีความจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง…