รักแบบ New Normal

รักแบบ New Normal นั้น…


“รัก” ยังไงให้ใจ “ชัดเจน”

เมื่อความชัดเจนมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป…