รักไร้เงื่อนไข มีจริงหรือไม่?

รักไร้เงื่อนไข (unconditional love)…