คนดีต้องมีที่อยู่ คนช่างบูลลี่ต้องหมดไป

คุณคิดเหมือนกันไหม ไม่ว่าใครก็ไม่ควรถูกบูลลี่ (Bully)…