Salzburg: มนตรามาตุภูมิของโมซาร์ท

เพราะมีเสียงดนตรี โลกใบนี้จึงยิ่งสวยงาม…


ปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม

ปัตตานีไม่ได้มีเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ…