มาลอง “ติดดินติดน้ำ”.. ที่จันทบุรี

"ลองติดดินติดน้ำกันไหม"…