ทำไมถึงเป็นได้แค่ “พี่น้อง”

เราคิดกับเธอ "แค่พี่น้อง"…