16 เรื่องน่าคิดที่ท้าทายความเชื่อ

การลงทุนในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันตามสถานการณ์โลก…