Hug magazine x 'Mew' Suppasit

Better Love, Better Life.

ทุกคนล้วนต้องการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน ไม่ใช่เฉพาะการใช้ชีวิตหรือการทำงานเท่านั้น การเป็นคนรักที่ดีก็ต้องพัฒนาเช่นกัน ฮักมีโอกาสได้ร่วมงานกับ ‘มิว’ ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ผู้ยึดหลัก “Better version of myself” ในการใช้ชีวิต เขาเชื่อว่าไม่ใช่แค่การทำวันนี้ให้ดีที่สุด แต่ต้องพยายามทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอยู่เสมอ

Buy at 'All Online'Buy E-book at 'Meb'