'Gulf' Kanawut

Love Me Just the Way I Am.

          “รักฉันในแบบที่ฉันเป็น” คงเป็นข้อความที่สื่อถึงแก่นของเรื่องราวซึ่ง ‘กลัฟ’ คณาวุฒิ ให้สัมภาษณ์แก่ Hug magazine ฉบับนี้ได้ดีที่สุด จากการสนทนากันเราสัมผัสรับรู้ได้ว่า เขาคือเด็กหนุ่มวัย 23 ปี ผู้เปี่ยมด้วยความสุภาพ น่ารัก มีรอยยิ้มสดใสและนัยน์ตาเป็นประกายชวนฝันอยู่ตลอด พบกับมุมมองความรักและชีวิต ณ ปัจจุบันผ่านถ้อยคำของเขาคนนี้ได้ใน Hug magazine

Buy at 'All Online'Buy at 'Shop At 24'Buy E-book at 'Meb'