Issue 146

Home Alone,

Heart Open.

‘Perth’ Tanapon
15 Sep-14 Nov 2021

ชีวิตดำเนินเข้าสู่ช่วงปลายปี 2021 แล้ว เราต่างผ่านหลากหลายเรื่องราวมาอย่างโชกโชน บางคนบอกว่า “ระยะเวลาแปดเดือนที่ล่วงเลยราวกับแปดสิบปี ปัญหาถาโถมมาแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุด” แต่บางคนกลับบอก “อ้าว! จะหมดปีแล้วเหรอ ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย” ต่างคนต่างพบเจอเรื่องราวที่กระทบกระเทือนชีวิตหนักบ้าง เบาบ้าง แตกต่างกันไป

สิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้ชัดเจนที่สุดสำหรับปี 2021 อาจกล่าวได้ว่า เป็นปีแห่ง “การเปลี่ยนแปลง” และ “การปรับตัว” ผู้ที่ไม่สามารถรับมือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใด และปรับตัวปรับใจยอมรับวิถีชีวิตใหม่นี้ได้ ชีวิตอาจซวนเซจนต้องใช้เวลาตั้งหลักกันใหม่ เพราะการสูญเสียมักมาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้น สิ่งสำคัญที่มนุษย์ยุคนี้ควรมีคือ ‘หลักของใจ’ ไว้สำหรับยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งพิงยามอ่อนล้า หมดพลัง หรือรู้สึกสิ้นหวัง

ประชากรโลกหลายพันล้านคนใช่ว่าทุกคนจะสามารถรับมือปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตได้ดีเสมอไป ขอเพียงคุณมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ชีวิตคนเราต้องประสบ ต่างกันแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง

หวังใจว่า ฮัก ปก ‘เพิร์ธ’ ธนพนธ์ และเรื่องราวภายในเล่มจะช่วยเยียวยาหัวใจคุณในช่วงเวลาแห่งการ ‘กักตัว’ นี้ได้บ้าง

 

‘กักตัว’ ช่วงเวลาเรียนรู้ ‘บ้านภายใน (ใจ)’

Hug magazine