Issue 142Better Love, Better Life.

‘Mew’ Suppasit
15 Jan-14 Mar 2021

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตอนนี้กำลังอ่าน Hug magazine อยู่ เพราะคุณคือผู้โชคดีที่ผ่านเรื่องราวทั้งร้ายดีมากมายในปี 2020 มาได้จนถึงวันนี้ คุณเก่งมากค่ะ ขอปรบมือให้

วิกฤติที่เกิดขึ้นไม่ว่าปีไหนๆ ล้วนสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะ เราต่างค่อยๆ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่พบเจอ ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด

 

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ฮักฉบับนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 สิ่งที่เราได้เรียนรู้และคอยเตือนใจอยู่เสมอคือ “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือ “ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีกว่าเมื่อวาน” เฉกเช่นหลักชีวิตที่ ‘มิว’ ศุภศิษฏ์ นายแบบของเราในฉบับนี้ยึดถือว่า คนเราควรมี “better version of myself.”

เราจึงนำมาเชื่อมโยงกับความรักสู่ “Better Love, Better Life.” เพราะชีวิตกับความรักนั้นสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อความรักดีย่อมแบ่งเบาปัญหาชีวิตลงได้เปลาะหนึ่ง คุณก็คิดเหมือนกันใช่ไหม?

 

 

แค่เรารักกันก็นับเป็นวันดีๆ

Hug magazine