รู้จักความรัก : ผู้ชาย ชอบผู้หญิงแบบไหน
  
  
ColumDetail
16
รู้จักความรัก : ผู้ชาย ชอบผู้หญิงแบบไหน
 

รู้จักความรัก
ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์)
Hug Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 11

 

ผู้ชาย ชอบผู้หญิงแบบไหน
 

ผู้ชาย ชอบผู้หญิงแบบไหน

          ผมเคยศึกษาลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายชอบ ปรารถนาจะได้ไว้เป็นคู่รัก – คู่ครองว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหน พอจะสรุปได้ว่า

 

ความชอบระดับต้น
           ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคล้ายๆ กันคือ ชอบผู้หญิงสวย ซึ่งผมถือว่าเป็นความชอบระดับต้น เป็นพื้นฐานทั่วไปและก็ไม่ผิดด้วย
           แต่ความสวยของผู้หญิงสำหรับผู้ชายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองไม่สวยอย่ากังวลไปเลย เธออาจจะสวยได้ในสายตาของผู้ชายบางคนก็ได้
           ผู้หญิงปากแหว่งยังสวยได้ในสายตาผู้ชายปากแหว่งเลย และเธอก็สามารถมีคนรักและมีความสุขได้ด้วย
           การที่ผู้ชายชอบผู้หญิงสวยนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ชายที่รู้ตัวว่าไม่หล่อ ไม่รวย แล้วยังอยากได้ผู้หญิงที่สวย แบบขาว สวย หมวย อึ๋ม หรือผู้หญิงที่สวย รวย พ่อตาตาย แม่ยายโง่... เหมือนกัน
 คิดหรือว่าจะหาได้ง่ายๆ ผู้หญิงเขาก็มีหัวใจ มีสมอง สำหรับเลือกผู้ชายเหมือนกัน

ความชอบระดับกลาง คือชอบคุณสมบัติอื่นๆ ที่ดีที่แฝงอยู่ในตัวผู้หญิง เช่น 
           1. ความสำรวม ผู้ชายจะชอบผู้หญิงสำรวม ไม่มีใครชอบผู้หญิงจัดจ้าน พูดมาก ไม่มีมารยาท
           2. กล้าหาญ อ่อนนอกแข็งใน ผู้หญิงที่กล้าหาญจะทำให้ผู้ชายภูมิใจและเกรงใจ
 แต่เธอจะต้องกล้าหาญแบบอ่อนนอกแข็งในนะ ไม่ใช่กล้าหาญแบบแสดงออกเต็มที่ จะข่มผู้ชาย และผู้ชายมักไม่ชอบ
           3. อ่อนหวาน ร้อยทั้งร้อยผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน น่ารัก มีกริยามารยาทดี ผู้ชายจะอยากอยู่ใกล้ อยู่แล้วสบายใจ
           4. ฉลาด มีปัญญา ผู้หญิงที่ฉลาดจะเอาตัวรอด สามารถพึ่งตัวเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมหรือครอบครัวได้ด้วย จะเป็นแม่ที่ดี ถ่ายทอดกรรมพันธุ์ดีๆ ไปสู่ลูก ผู้ชายจะรักและเกรงใจ ภูมิใจ
           แต่เธอต้องฉลาด รู้จักถ่อมตัวให้เป็นด้วย รู้จักยกย่องให้เกียรติผู้ชาย ไม่ใช่ยกตัวเองและข่มผู้ชาย หรืออีโก้สูง ผู้ชายจะอยากแข่งขันหรือเอาชนะ ถ้าแพ้ก็จะรักกันไม่ลง กลายเป็นคู่แข่งขันต่อไป
           5. บุคลิกดี ผู้หญิงที่มีบุคลิกดีจะแลดูดีได้ยาวนานกว่าผู้หญิงสวยเฉยๆ เธอจะรู้จักวางตัวให้มีสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่งกายถูกกาลเทศะ รู้จักพูด ยิ้ม สร้างมิตรภาพ
           6. Commonsense ดี มีสามัญสำนึกดี รู้ว่าอะไรควรพูดหรือแสดงออก อะไรไม่ควรพูด ไม่ควรแสดงออก 
          เธอจะไม่พูดทุกเรื่องที่คิด แต่จะคิดทุกเรื่องที่จะพูด มีสติอยู่เสมอ
เธอรู้วิธีเอาชนะใจคนมากกว่าเอาชนะปากคน ฉะนั้นเธอจะไม่ใช่คนชอบเถียงเพื่อเอาชนะ รู้จักนิ่ง สงบ อดทน อดกลั้น
            ความชอบระดับกลางนี้จะให้ความสำคัญกับความสวยของผู้หญิงน้อยลง เพราะเขาคิดว่าผู้หญิงสวยจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความรักและมิตรภาพ เพราะเธอคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ชอบความสวยจะต้องให้ความรักและมิตรภาพกับเธอ ซึ่งเธอมักจะได้มาง่ายๆ จึงไม่ค่อย Appreciate 
           แต่ผู้หญิงที่สวยน้อยลงแต่มีความฉลาดและ Commonsense ดี จะเห็นคุณค่าของความรักและมิตรภาพจากผู้ชายมากกว่า เพราะกว่าจะได้มาก็ต้องใช้เวลานานและผ่านการคัดกรองด้วยสมองจากผู้ชายมาก่อน
          เหมือน... ขอทานมักไม่เห็นคุณค่าของเงิน เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะขอ และคนก็ควรจะให้เงินกับเขา เพราะเขาจน จึงเป็นการได้เงินที่ง่ายๆ
          แต่แม่ค้าขายของจะเห็นคุณค่าของเงินมากกว่า เพราะกว่าจะได้เงินมาต้องทำงานแลกเงิน

ความชอบระดับสูง
           ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีวิสัยทัศน์มากขึ้น จะชอบผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น คือ
           1. มีความรัก คนที่มีความรักจะมีจิตใจดี มีเมตตา กรุณาเสมอ เธอจะรักตัวเอง รักคนอื่น รักสังคมสิ่งแวดล้อมได้ด้วย 
           คนที่มีความรักจะรู้จักคุณค่าของความรัก รับฝากความรักจากคนอื่นได้ และให้ความรักคนอื่นได้
           2. มีความสุข ใครที่อยู่ใกล้กับคนที่มีความสุขจะพลอยเป็นสุขไปด้วย เพราะคนที่มีความสุขจะมีความดี มีคุณธรรมอยู่ในใจ มีวิธีคิด วิธีพูดและแสดงออกอย่างมีความสุขและมีคุณธรรม พร้อมจะมอบความสุขให้ผู้อื่น รู้จักพูดปลอบโยน ให้กำลังใจ ชื่นชม ยกย่อง และให้อภัยคนอื่นเป็น ไม่ใจแคบ จุกจิกจู้จี้
           คนที่โชคดีมากๆ จะได้คนรักที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 ระดับ
           แต่มักไม่ค่อยได้พบนักหรอก เพราะทุกคนมีจุดบกพร่องอยู่ในตัวเองทั้งนั้น
           คุณต้องเข้าใจว่าแม้สิ่งที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่องได้ และสิ่งที่บกพร่องก็มี
ความเป็นปกติสมบูรณ์ในตัวของมันเองได้อยู่แล้ว จงอย่าคาดหวังหรือแสวงหาผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลย ไม่มีหรอก
          ในฐานะที่ผมเป็นคนชื่นชอบเรื่องความรักและความดี
 จึงอยากบอกผู้ชายทั้งหลายว่า...
        คุณอาจไม่สามารถหาผู้หญิงที่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุดได้
        แต่คุณสามารถหาผู้หญิงที่ดีและรักคุณได้มากที่สุด ก็น่าจะพอใจแล้วนะครับ

 

 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);