สุขภาพสุขเพศ...โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ > HUG Magazine นิตยสารเกี่ยวกับความรัก ตอบทุกโจทย์ปัญหาในชีวิตรัก
  
  
ColumDetail
14
สุขภาพสุขเพศ...โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สุขภาพสุขเพศ : พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (chanwalee@srisukho.com)


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

          ปีใหม่มาเยือนหลายเดือนแล้วนะคะ ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมของเราเอง อย่างเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ

ถึง พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 
          สวัสดีค่ะ ดิฉันติดเชื้อ HPV จากแฟนเมื่อประมาณ 5  ปีที่แล้ว และรักษาในช่วงที่มีอาการแสดงของโรคโดยการจี้ยา
และ  leep  ไปแล้ว  และไม่มีรอยโรค  แต่หลังจากที่รักษาครั้งนั้นก็ไม่ได้ตามผลหรือเช็คอาการเลยค่ะ  ปัจจุบัน  ดิฉันจะมี
อาการตกขาวที่มีกลิ่นแรงและมีสีออกเขียวๆ บางครั้ง ตอนนี้ดิฉันกลัวการที่จะเดินเข้าไปหาหมอในโรงพยาบาล  และกลัว
ที่จะได้เจอหมอผู้ชายค่ะ   (อายด้วย)     จึงอยากจะเรียนถามคุณหมอว่า      มีหมอหรือโรงพยาบาลไหนไหมคะที่จะแนะนำ
หรือคุณหมอเองประจำโรงพยาบาลไหนอยู่ไหมค่ะ ตอนนี้ดิฉันอยู่ในกรุงเทพฯค่ะ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนดี แล้วค่าเช็คอาการ
หรือการรักษามีค่าใช้จ่ายประมาณไหนพอทราบบ้างไหมค่ะ ขอรบกวนคุณหมอด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

                                               โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          ตอบ ผู้คนปัจจุบันติดเชื้อเอชพีวีกันมากจริง ๆ  ค่ะ  เอชพีวีคือไวรัสที่ก่อหูด(HPV= Human papilloma virus) ไม่ใช่
เอชไอวีที่ก่อโรคเอดส์นะคะ   สมาคม American  Social  Health  ของประเทศสหรัฐอเมริกา    ประมาณว่าร้อยละ 75 - 80
ของประชากรที่ยังมีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อเอชพีวี!
          เชื้อเอชพีวีถ้าติดแล้วจะมีอาการอย่างไร พบว่าเชื้อเอชพีวีแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
          1. เสี่ยงต่ำที่จะเป็นมะเร็ง อาการที่แสดงคือ อาจจะไม่มีอาการอะไร ตรวจพบจากการตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี
การป็นหูดหงอนไก่ตามอวัยวะเพศ ปากมดลูก ในช่องปาก ในหลอดลม หรือเป็นหูดตามผิวหนัง
          2. เสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็ง เช่น เอชพีเวีชนิดที่ 16, 18 ฯลฯ การติดเชื้อเอชพีวีเสี่ยงสูง อาจทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งช่องปาก หรือมะเร็งทวารหนัก
          ในประสบการณ์ของหมอ   เมื่อบอกคนไข้ผู้หญิงว่าติดเชื้อเอชพีวี   ร้อยละร้อยจะถามว่าติดมาจากไหน    เมื่อตอบว่า
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดมาจากฝ่ายชาย       ส่วนหนึ่งจะกลับไปทะเลาะกับคู่ครอง     พาคู่ครอง  (ชาย)    มาตรวจ
อวัยวะเพศซึ่งส่วนใหญ่ตรวจไม่เจออะไรเพราะไวรัสเอชพีวีนั้นส่วนใหญ่ตรวจหาไม่เจอ ฝ่ายหญิงหลายคนก็คลางแคลงใจ
ว่า ทำไมฝ่ายชายไม่เจออะไร นอกจากทะเลาะกับสามีแล้ว บางสามีของบางคนก็มาทะเลาะกับหมอด้วย
          เอชพีวีนั้นมีมากกว่า   40   ชนิด   อาจติดมาจากห้องน้ำได้  แต่มีโอกาสน้อยมากๆ แม้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่พบมากที่สุด แต่พบว่าหลังจากติดเชื้อแล้ว ร้อยละ70ของผู้ที่ได้รับเชื้อเอชพีวี เชื้อจะหายไปจากร่างกายเองภายใน 1 ปี
และร้อยละ 90  เชื้อหายไปจากร่างกายเองภายใน  2  ปี  ดังนั้นมีเพียงประมาณร้อยละ  10 เ ท่านั้นที่ยังคงมีเชื้อเอชพีวีอยู่
และอาจก่อมะเร็งปากมดลูก 
          สำหรับเชื้อเอชพีวีที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่    พบว่าเป็นเชื้อที่ติดง่าย   ร้อยละ   70   ของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนมีเชื้อ
จะเกิดหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศ นอกจากนั้นแม้รักษาร้อยละ  50  ก็มักจะกลับคืนมาภายใน 1 ปี ต้องรักษาซ้ำ ทำให้
ก่อให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย
          วิธีป้องกันเอชพีวีมี     2    วิธี     ซึ่งทำได้ยากทั้งคู่คือ    รักเดียวใจเดียวตลอดชีวิต    และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์
         สำหรับคุณผู้อ่านที่ถามมา เป็นการติดเชื้อเอชพีวีเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็ง ทำให้เกิดเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ แพทย์จึง
รักษาด้วย   LEEP  (Loop  electro  excision procedure)   คือขริบเอาปากมดลูกออก     หลังจากรักษาควรตรวจติดตาม
ตามแพทย์นัดว่ารอยโรคหายหรือยัง   ซึ่งแพทย์มักจะนัดตรวจหามะเร็งปากมดลูกทุก 4  -  6  เดือน หากตรวจพบอีกจะได้
รักษาทันท่วงที    ระหว่างตรวจติดตามหากมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยส่วนอาการตกขาวที่บอกนั้นเป็นตกขาว
ผิดปกติ     ควรได้รับการตรวจภายในอย่างเร่งด่วน     หากอายหมอผู้ชายคุณสามารถโทรศัพท์ไปไถ่ถามทางโรงพยาบาล
หรือคลินิกที่มีสูติแพทย์ผู้หญิงได้    อันที่จริงปัจจุบันหมอสูติผู้ชายมีน้อย   โอกาสเจอหมอสูติผู้หญิงจึงเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจภายในนั้น   ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลและขึ้นอยู่กับเครื่องมือและยาที่ใช้รักษา   แนะนำว่า
คุณน่าจะไปโรงพยาบาลที่มีประวัติเดิมเคยรักษาอยู่เดิม เพราะจะได้รักษาอย่างต่อเนื่อง 
          อันที่จริงหมอเจอคนไข้หลายคนมากเลยค่ะ   ที่ไม่ตรวจภายในเพราะอาย     กว่าจะมาตรวจก็เป็นมะเร็งระยะลุกลาม
จนรักษาไม่หายขาด ในฐานะสูตินรีแพทย์ขอเรียนว่า จงสละความอายเพื่อรักษาชีวิต

                                              โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรียนคุณหมอชัญวลี
          ผมไปเที่ยวมา   ได้ร่วมรักกับหญิงบริการแต่ไม่เสร็จ   แต่ใส่ถุงยางครับ     อารมณ์ช่วงนั้นผมเผลอไปทำออรัลให้เธอ
แต่แค่ผิวเผินคือแค่ผ่าน ๆ  นะครับ   อยากถามว่าผมเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคไหมครับ    เพราะผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายหญิงมีโรค
หรือไม่ มีความกังวลมากพอสมควรครับ ช่วยกรุณาตอบคำถามให้ด้วยนะครับ
          ขอบพระคุณครับ

          ตอบ หมอได้รับจดหมายแบบนี้มากทีเดียวค่ะ    ปัญหาพลาดพลั้งเผลอไผลนี้ ทำให้ก่อทุกข์มามากต่อมากทีเดียวค่ะ
เพราะกลัวการติดเชื้อเอชไอวี  (เอดส์)  จากเพศสัมพันธ์ที่เผลอไผล    ทำให้บางคนเครียด   บางคนไม่กล้าแตะต้องลูกเมีย
เพราะกลัวนำเชื้อไปติดลูกเมีย ทรมานจิตใจเป็นอย่างมาก กว่าเวลาจะผ่านไป  แล้วไปตรวจเลือดพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี
      อันที่จริง การทำรักด้วยปากกับฝ่ายหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี โอกาสติดจากวิธีนี้มีน้อยมาก คือทำรักด้วยปากหนึ่งหมื่นครั้ง
มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีเพียง 4 ครั้ง แต่นั่นหมายถึงคนปกติธรรมดาที่แข็งแรงดี หากคุณไม่แข็งแรง  ภูมิต้านทานร่างกาย
อ่อนแอ หรือฝ่ายหญิงมีเชื้อเอดส์จำนวนมาก    ฝ่ายหญิงมีบาดแผล  หรือในปากคุณมีบาดแผล    อย่างนี้ก็มีโอกาสรับเชื้อ
มากขึ้น ซึ่งนอกจากเอดส์แล้ว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดก็สามารถผ่านการทำรักด้วยปากได้ ไม่ว่าหนองในแท้
หนองในเทียม หูดหงอนไก่ แผลริมอ่อน ซิฟิลิส เริม
          เมื่อสงสัยว่าจะได้รับเชื้อเอชไอวี คำแนะนำคือ เจาะเลือดตรวจหาภูมิต้านทานเอชไอวีทันทีที่รับเชื้อ และอีก3เดือน
6 เดือน หากไม่พบเชื้อ   ถือว่าปลอดภัย  ในช่วงไม่ปลอดภัยหากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาควรสวมถุงยางอนามัยค่ะ อีกทั้ง
ควรใช้ประสบการณ์ความทุกข์นี้เป็นบทเรียนเตือนใจว่า วันหลังอย่าทำ วันหลังอย่าทำ นะคะ
 

Comments

S&B
# S&B
Tuesday, October 09, 2012 11:03 PM
สวัสดีคะคุณหมอ คือนู๋มีเรื่องกังวนใจอยากจะถามอะค่ะ คือนู๋สังสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคหูดหงอนไก่อะคะ แต่นู๋ไม่เคยไปมัวกับใครนะคะ ปัจจุบันก็มีแฟนคนเดียว แฟนนู๋เค้าก็ไม่เทียว ไม่เคยไปมัวกับใคร( มั่นใจเพราะคุยโทรศัพย์กันเกืยบ24ชม. ) นู๋กับแฟนไม่ค่อยใด้มีไรกันเพราะอยู่ไกล แต่นู๋ดันมีอาการคล้ายๆโรคดังกล่าว นู๋เพิ่งเป็นมาได้ 3-4วัน หลังจากที่เดินทางไปกลับต่างจังหวัด( ชลบุรี-ราชบุรี เดือนนึ่งเกือบ 5-6 รอบ ) และช่วงนั้นใช้ห้องน้ำสาธาระณะบ่อยมาก นู๋กังวนมากหลังจากที่นู๋มีอาการเจ็บและคันบริเวณช่องคลอด แระมีติ่งเนื้อบริเวณปากช่องคลอด ส่วนอาการคันแระเจ็บ กินยาสองสามวันก็หาย เหลือแต่ติ่งเนื้อ ปัจจุบันนู๋อายุ20 มีแฟนคนเดียวคือคนปัจจุบัน นู๋อยากรู้ว่านู๋เป็นโรคหูดหงอนไก่ไหม มีความเสี่ยงที่จะเป็นมากไหม แร้วถ้าไปตรวจที่คลีหนิกเค้าจะตรวจเจอไหม ตรวจเลือดอย่างเดียวจะเจอโรคนี้หรืปป่าว แระถ้านู๋เป็นจะมีโอกาศหายไหม แร้วจะมีไรกับแฟนไม่ได้เรยใช่ไหม ( กัวเค้าจะติดเชือ ) ถึงแฟนจะเข้าใจแต่ก้อยังไม่สบายใจอยู่ดี เวรกำอะไรต้องมาเปนอย่างงี้ สำส่อนก็ไม่เคย มีไรกับผู้แค่คนเดียว ช่วยตอบนู๋หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
Coach Factory outlet
Monday, October 29, 2012 9:06 AM
www.louisvuittonhandbagsoutletss.com/ Louis Vuitton Handbags Outlet Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Purses

www.get-coachfactoryoutlets.org/ Coach Factory Outlet Coach Factory Coach Factory Online
discount north face jacket
Friday, November 16, 2012 2:27 PM
ในประสบการณ์ของหมอ เมื่อบอกคนไข้ผู้หญิงว่าติดเชื้อเอชพีวี ร้อยละร้อยจะถามว่าติดมาจากไหน เมื่อตอบว่า
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดมาจากฝ่ายชาย
Louis Vuitton
Saturday, November 17, 2012 8:26 AM
Let's wait and see what kind of new Moncler UK jackets will they bring to us.Sleek, clean lines with minimal embellishments and refined touches are Louis Vuitton Outlet' signatures, garnering a loyal following who crave classic design.There must be one Louis Vuitton vernis that is sure to fit your style. Louis Vuitton sale provide Louis Vuitton belt for men has royal purple lining, which could burnish whatever clothes.Until new images surface browse through our cavalcade of coquette Canada Goose UK for the rainy season and stick to the ones that best suit your signature style attitude.
Herve Leger UK
Saturday, November 17, 2012 8:34 AM
You will always get surprised by the beautiful colors and perfect details of Tiffany And Co Outlet.So come on, do not hesitate.You can easily afford more than one for different occasion-the best point about Tiffany And Co. Join now to write reviews and connect with them.The unchanging theme is what makes the brand Tiffany UK keep its good fame for more than a half century and get through its most difficult time.Take a style trip to an elegant past and discover a variety of lustworthy ensembles in the Fashion Louis Vuitton resort 2013 collection.If you have enough leisure time, you may go to the mall or go to the Louis Vuitton franchised store to have a good look at varieties of Louis Vuitton UK the diverse styles and rich colors of the purses with low cost will surely impress you a lot!There is no doubt that almost everybody knows a big part of the Louis Vuitton Handbags history.These clothes mainly attribute in comfort, creative design and their durability. Distinctive feature of Herve Leger Dress let you get to be the most dazzling legend on the social situation.Herve Leger Outlet This dress on S is sexy. When i herenos buying online- I continutop friend consider references and continutop friend take into pbummword the specific measurements with every herenosount of the dresses.Hong Kong Airport Authority herve leger cheap the north face dresses Very short hairstyles Herve Leger UK herve leger dress for sale.Herve Leger Sale herve leger dress sale, Non-Bio can provide the your family going to be the reassurance all your family members need that babys delicate skin will be cared enchanting The baby stain solver Babies are incredibly we,but take heart theyre also incredibly chaotic So,just so how do you have to you get rid any of those difficult stains back and forth from clothes.
iscount Hermes Birkin
Thursday, December 13, 2012 3:12 PM
The best allotment of it is that you can adjustment for the best aloft backpack by sitting at your home.Discount Hermes Birkin You not appropriate travel a ambit and boutique for it.Hermes Replica bags If you are addicted of Hermes Kelly afresh aswell this website can action you altered array in this brand of handbag.hermes birkin outlet The best aloft artefact offered by Eurohandbag is not bedfast to Hermes birkins and Hermes Kelly alone but you can accept the aforementioned with all the categories of handbag.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

  
  
new laws

จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟน :: ปันปัน - สุทัตตา

 

  
  
 
  
  
 

โสดสุกสโมสร

Facebook

 

 อ่านHUGในแบบE-BOOK ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!!

 
Copyright © 2007 by HUG Magazine   
Login  |  
   
);